NOTA PRAWNA 

Strona www.lunababy.pl stanowi własność firmy PPHU Multiplan i jest przez nią obsługiwana. Odwiedzający stronę są zobowiązani do przestrzegania regulaminy sklepu, regulaminu bezpieczeństwa i polityki prywatności oraz niżej podanych warunków, z którymi należy dokładnie się zapoznać. W myśl tych warunków "strona" jest rozumiana jako portal internetowy, który zawiera odnośniki (linki) do innych stron i podmiotów z nią powiązanych, jak dostawcy, marki etc..


Zastrzeżenia i zalecenia dla użytkowników sklepu 

  1. Niniejsza strona może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych (stron niebędących własnością i / lub nieobsługiwanych przez firmę PPHU Multiplan). Po wejściu w podany link, zewnętrzna strona internetowa może pojawić się na pełnym ekranie lub może zostać wyświetlona jako fragment niniejszej strony. Pojawianie się strony zewnętrznej w obrębie naszej strony ma na celu jedynie ułatwienie powrotu do strony wyjściowej i nie oznacza przejęcia przez nas odpowiedzialności za rzeczoną stronę zewnętrzną nawet wówczas, gdy jest to strona internetowa stanowiąca własność firmy PPHU Multiplan. Linki są zamieszczane po to, by ułatwić odwiedzającym szybkie znalezienie odnośnych stron, informacji o usługach i / lub produktach. Użytkownik strony powinien sam ocenić użyteczność usług i / lub produktów opisywanych na tych stronach.
  2. Sklep lunababy.pl nie ponosi odpowiedzialności ciążącej na właścicielach lub operatorach tych stron internetowych (stron zewnętrznych - linków), nie ponosi również odpowiedzialności za towary lub usługi przez nich dostarczane, ani za zawartość ich stron internetowych. Nie przejmuje także gwarancji, warunków ani sposobu reprezentacji w odniesieniu do tych stron, nie bierze na siebie żadnej związanej z nimi odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności wynikającej z zarzutu, że treść którejkolwiek z zewnętrznych stron internetowych podanych w formie linku narusza prawo do własności intelektualnej stron trzecich).
  3. Wszystkie informacje lub porady zawarte na tej stronie mają charakter ogólny i nie należy ich traktować jako wiążące przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Zespół sklepu lunababy.pl dokłada wszelkich starań, by wszystkie podane informacje były zgodne z prawdą w chwili ich umieszczania na stronie, nie gwarantujemy jednak, że informacja jest w pełni precyzyjna. Sklep lunababy.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez użytkownika strony w oparciu o uzyskane na informacje lub porady, jak również za straty i usterki powstałe w wyniku takich działań. Wszelkie materiały, artykuły etc. zawarte na stronach Lunababy.pl mają jedynie charakter informacyjny. Zawarte tu materiały nie stanowią porady w sensie prawnym, oferty, ani zalecenia w jakiejkolwiek szczegółowej sprawie.
  4. Sklep lunababy.pl, czyli przedsiębiorstwo PPHU Multiplan stwierdza wyraźnie, że nie bierze odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby w związku ze skutkami jakichkolwiek działań lub zaniechań podjętych w całości lub w części pod wpływem zawartości stron internetowych 

Prawa autorskie i znak handlowy

  1. Strona lunababy.pl zawiera teksty, zdjęcia, filmy, pliki PDF i inne formaty zapisu obrazu i dźwięku chronione prawem autorskim i pokrewnym oraz / lub innymi przepisami dotyczącymi praw do własności intelektualnej. Wszelkie prawa autorskie, prawa pokrewne , prawa do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nazw, loga , prawa do programów komputerowych należą do firmy PPHU Multiplan. PPHU Multiplan / sklep lunababy.pl nie przenosi na użytkowników portalu tych praw ani nie udziela im żadnej licencji na ich wykorzystywanie. 
  2. Zabronione jest wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie, odtwarzanie, modyfikowanie, wyświetlanie, publikowanie jakichkolwiek treści, plików, znaków towarowych, zdjęć i innych materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie bez uprzedniej zgody właściciela sklepu lunababy.pl. Użytkownik może skorzystać z treści, plików, znaków towarowych, zdjęć i innych materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie jedynie dla celów własnego użytku osobistego. 

Zmiany warunków

  1. Sklep lunababy.pl może okresowo zmieniać, uaktualniać powyższe warunki korzystania ze strony oraz zastrzeżenia zgodnie z nowelizacjami prawa Polskiego. Wchodząc na stronę użytkownik akceptuje aktualne warunki oraz zastrzeżenia jako obowiązujące i dlatego warto się z nimi zapoznać przy ponownym odwiedzaniu strony.

Zmiany strony / Zmiany sposobu działania portalu 

Sklep lunababy.pl:

  1. może w dowolnym czasie zmieniać format i treść strony. 
  2. może zawieszać działanie strony w celu wykonania prac obsługowych, aktualizacji zawartości lub z innego powodu. 
  3. zastrzega sobie prawo do odcięcia dostępu do strony bez uprzedzenia i w dowolnym czasie.