Regulamin Sklepu

Informacje podstawowe

Właścicielem sklepu lunababy.pl oraz marki LunaLove jest firma:


§1 Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu

 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego, nienaruszający Panującego prawa

 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lunababy.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

 6. Towar –wszystkie produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 7. Usługa –wszystkie usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;

 8. Umowa sprzedaży – Towarów zawierana pomiędzy firmą PPHU Multiplan, a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu (umowa na odległość) i na zasadach określonych w Regulaminie;

 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


§2 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.lunababy.pl

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.lunababy.pl, prowadzony jest przez przedsiębiorstwo PPHU Multiplan z siedzibą we Częstochowie, kod pocztowy: 42-200, ul. Spadzista 17, NIP 9490806323, e-mail: biuro@lunababy.pl, adres korespondencyjny: ul. Spadzista 17, 42-200 Częstochowa

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego;

 4. zasady zapisywania i wypisywania się z Newslettera.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.lunababy.pl

PPHU Multiplan porozumiewa się z Klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub listownie.


§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Klient ma możliwość dokonania rejestracji w ramach Sklepu Internetowego;

 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 3. Celem dokonania Rejestracji Klient powinien wyrazić akceptację wobec treści Regulaminu. Z momentem rejestracji, zawarta zostaje nieodpłatna umowa o świadczenie drogą elektroniczną - usługi prowadzenia Konta Klienta. Jednocześnie, Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta, z możliwością wprowadzania modyfikacji do danych przedstawionych w procesie rejestracji. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do sklepu internetowego, podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło.

 4. Przedsiębiorstwo PPHU Multiplan może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy PPHU Multiplan
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody przedsiębiorstwa PPHU Multiplan

 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla administracji serwera witryny lunababy.pl
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§4 Przyjmowanie Zamówień

 1. Zamówienia mogą Państwo składać bezpośrednio na naszej stronie internetowej www.lunababy.pl

 2. Wszystkie ceny podane na sklepie lunababy.pl są cenami brutto (Ceny uwzględniają odpowiedni podatek VAT dla danego typu produktu)

 3. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub fakturę VAT, w zależności od osobisty preferencji klienta. Oba dokumenty stanowią dowód sprzedaży i są konieczne do ubiegania się o zwrot lub reklamację

 4. Każde zamówienie potwierdzane jest przez pracownika sklepu lunababy.pl telefonicznie oraz drogą mailową

 5. Zamówienie, które nie zostanie potwierdzone przez klienta w przeciągu 3 dni roboczych, zostaje anulowane

 6. Sklep lunababy.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości jego realizacji lub w innych uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym poinformowaniu Klienta o zaistniałym problemie. Jeżeli zamawiający dokonał przedpłaty wówczas wpłacona kwota zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty anulowania zlecenia.

 7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sklepem lunababy.pl i zamawiającym

 8. Zamawiający ma prawo do wycofania zamówienia, w takich przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy na adres kontakt@lunababy.pl


§5 Realizacja Zamówień

Od momentu przyjęcia Państwa zamówienia przez nasze Biuro obsługi klienta, będziecie Państwo informowanie od stanie realizacji, kolejno:

 1. Przyjęte do realizacji, w momencie potwierdzenia Swojego zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „kupuje” otrzymacie Państwo e-mail wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia

 2. Potwierdzenie przyjęcia zapłaty lub za pobraniem, w momencie zaksięgowania należnej sumy pieniędzy status zmieni się na „ w trakcie realizacji”, w przypadku wybrania dostawy za pobraniem status automatycznie przejdzie dalej.

 3. W trakcie realizacji, właśnie staramy się skompletować twoje zamówienie

 4. Gotowe do wysłania, paczka została skompletowana i czeka na odbiór przez kuriera lub odbiór osobisty

 5. Przesyłka nadana, w tym momencie otrzymacie Państwo e-mail oraz potwierdzenie SMS z numerem nadania przesyłki. Przesyłki kurierskie wysyłamy za pośrednictwem DHL, DPD lub GLS

Wszystkie paczki wysyłamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00. Zamówienia realizowane są od 3 do 14 dni roboczych, w zależności od stanu magazynowego oraz bieżącej produkcji. W przypadku produktów z oferty specjalnej czas realizacji jest ustalany indywidualnie i jest podawany w opisie produktu.


§6 Formy płatności

 1. Przelew na konto / przekaz pocztowy - wpłatę należy dokonać na wskazany w zamówieniu numer rachunku bankowego w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, w przypadku nie dokonania wpłaty zamówienie zostaje automatycznie anulowane. Wszystkie szczegóły dotyczące wpłaty otrzymają Państwo na adres mailowy w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia. Przelew mogą Państwo za pośrednictwem płatności online na stronie Waszego Banku, na poczcie, w dowolnej filii bankowej. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy proces realizacji zamówienia
 2. Pobranie pocztowe / Pobranie kurierskie - Opłatę za zakup produktów dokonujesz bezpośrednio u Kuriera dostarczającego przesyłkę. Bez dokonania zapłaty Kurier nie wyda paczki.
 3. Serwisy zewnętrzne typu PayU / PayPal / dotPay / Przlewy24 - opłatę dokonacie Państwo bezpośrednio przechodząc ze strony sklepu na stronę odpowiedniego serwisu. Sklep lunababy.pl nie ponosi odpowiedzialności za działanie Serwisów, ich regulamin i politykę prywatności.

§7 Rabaty

Sklep lunababy.pl wprowadza:

 1. Kartę stałego klienta - karty stałego klienta będą opatrzone unikalnym kodem oraz danymi osobowymi uprawniającym do zniżki, odpowiednio: 10% - po dokonaniu zakupów na łączną kwotę 5000zł / 15% - przy dokonaniu zakupów na łączną kwotę 8000zł / 20% przy dokonaniu zakupów na łączną kwotę 10000zł
 2. Karty okolicznościowe - przekazywane drogą pocztową oraz mailową z unikalnym kodem uprawniającym do zniżki

Zniżka z karty stałego klienta i zniżki okolicznościowe nie łączą się z innymi promocjami


Reklamacje i zwroty

§1 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia przesyłki, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może również zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@lunababy.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.

 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży.

 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy do wysokości kosztów, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru na konto bankowe wskazane przez Klienta. Jeśli Klient zwraca jedynie część zakupionych produktów wówczas otrzymuje zwrot płatności za te produkty oraz zwrot kosztów przesyłki proporcjonalnie do wartości całego zamówienia.

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


§1 Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego

 1. W razie jakichkolwiek niezgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem, uszkodzenia produktu lub braku elementów klient może złożyć reklamację telefonicznie, listownie lub pod adresem e-mail biuro@lunababy.pl, podając dane niezbędne do identyfikacji zamówienia (np. adres dostawy, numer zamówienia, itp.) i dokładnie opisując problem.

 2. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a brakujące elementy zostaną dosłane klientowi. Jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), klient może zdecydować czy Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu, zaakceptuje obniżoną cenę lub wybierze inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni.

 4. W przypadku konieczności zwrotu produktu, Klient odsyła produkt do sklepu paczką pocztową priorytetową na koszt odbiorcy, a Sprzedawca zwraca pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami dostawy. Możliwe jest ustalenie innej dogodnej dla Klienta formy zwrotu towaru.

 5. W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca klientowi pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.


§1 Informacje dodatkowe dotyczące prawa odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas przedsiębiorstwo Multiplan z siedzibą w Częstochowie, 42-200, ul. Spadzista 17, NIP: 9490806323, adres poczty elektronicznej: biuro@lunababy.pl, numer telefonu: 501 340 344 o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na nasz adres e-mail . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, np. przelewem na konto bankowe; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.